לקוחות יקרים, אנחנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים בתוכנת עודכנית פלטינום גרסה 1.82

נוטריון:

בהתאם לתקנות חוק ה נוטריונים (תיקון) התשע"ט-2018 חברת עודכנית בצעה שינויים נרחבים בתהליך הפקת הטפסים ובטפסים עצמם 

הוצל"פ:

במודול הוצאה לפועל עודכנו רבים מהטפסים

בפעולת תקשורת של זימון צד שלישי לחקירה אפשרנו הוספת מסייע לחלון הפעולה

בתפריט פעולות תחת תפריט הוצל"פ הוספנו את פרטי הבנק לתצוגה

לראשונה אנו מאפשרים גישה מרוכזת לכלל הטפסים שהופקו ולא רק מכרטיס התיק

כלים שלובים:

בעקבות השינוי שנעשה במרץ במערכת כלים שלובים, בפתיחת תיק בתקשורת נוספה אפשרות לסמן בקשה כללית

  בגרסה החדשה בפעולה מסוג "בקשת מידע" לצד הגורמים הניתנים לבחירה הוספנו את העלות

לראשונה בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים גרירת הודעת דואר מתוך הרשימה הכללית לאחת מהתיקיות הקיימות

כספים:

למשרדים העובדים עם מודול כספים, הוספנו דוח הדפסה חדש לשליחת מכתבי תזכורת לחשבונות עסקה באנגלית

כדי למנוע טעיות הקלדה, בשלב הסופי של הוספת חשבונית אנחנו נועלים את שדה סה"כ סכום במידה ומוזן סכום באחד מהסעיפים

משרדים העובדים עם מודול סליקת כרטיסי אשראי, ברשימת התקבולים(כולל פקדונות) הוספנו הן בתצוגה והן בחלונות הסינון שדה "אשראי בתקשורת" עם הערכים כן/לא

למשרדים העובדים עם קבוצות תעריפים ניתן בהגדרות הלקוח או התיק לראות את הקישור שנעשה. משרדים השולחים ללקוחות חשבונות עסקה בדואר אלקטרוני, בגרסה החדשה הפעולה תרשם בנספח בחשבון עסקה

למשרדים העובדים עם מודול הסדרים שפרנו את העבודה ומעתה ניתן לסמן מספר תשלומים ולשנות את הסטטוס שלהם בו-זמנית

ניהול משרד:

משרדים העובדים עם מודול נט המשפט הוספנו אפשרות לשלוח בדואר אלקטרוני את ההתראה שהתקבלה על "אי קריאת" מסמכים חדשים שירדו מהנט

משרדים העובדים עם דואר היברידי מהגרסה האחרונה אנו מאפשרים שליחת טפסים מחוצץ התיק באמצעות דואר היברידי תוך בחירת אחד הצדדים הקיימים בתיק

מתוך רשימת המשתמשים, בכרטיס המשתמש יצרנו חוצץ חדש הנקרא "הרשאות". בחוצץ זה יהיה ניתן לצפות בצורה מרוכזת בכל ההרשאות המיוחסות למשתמש

משרדים אשר מתייקים מסמכים למערכת הוספנו אפשרות "לגרור" מסמכים לכרטיס התיק או הלקוח

בגרסה החדשה אנו מאפשרים למשתמשים לקבוע אלו נושאים יוצגו במסך שולחן העבודה, כמו כן ניתן לקבוע האם "שולחן העבודה" יוצג בכניסה למערכת

תיקים ולקוחות:

לאחר ביצוע סינון בתפריט תיקים אנו מאפשרים סימון של מספר רשומות(תיקים) ודרך פעולות לשנות את סטטוס התיקים, מתיק כללי לתיק משפטי