הנהלת חשבונות

אצלנו לא תשאלו
"איפה הכסף"...

כל ארגון טוב צריך להבטיח לעצמו ניהול חשבונות טוב. כזה שמצליח לייצר סדר מוחלט בכל תהליכי הגבייה, כזה שמאפשר בקרה על ההוצאות השוטפות בארגון, כזה שהשליטה בו נוחה והכלים בו ידידותיים.

זאת הסיבה שפיתחנו את כלי ניהול החשבונות של עודכנית פלטינום המאושר על ידי רשויות המס כתוכנה לניהול כספי והנהלת חשבונות.

עודכנית תעזור לכם לשלוט בכל הכלים הפיננסיים הקשורים בלקוחות שלכם וגם באלה הקשורים להתנהלות הפנימית של הארגון.

מה מחכה לכם כאן?

 •  הזנת חיובי לקוח ושעות עבודה
 •  הפקת חשבונות עסקה (דרישות תשלום)
 •  ניהול מחירונים והסכמי שכ"ט
 •  ניהול הסכמי ריטיינר
 • מעקב מלא אחר חשבונות הלקוח, כולל אפשרות להנפקת מכתבי תזכורת לתשלום
 • הפקת קבלות (גם לשיקים דחויים) וחשבוניות מס כמסמכים נפרדים או כמסמך משולב, לפי הצורך.
 •  רישומי הוצאות (קבלות וחשבוניות מספקים)
 •  תיעוד תשלומים
 •  ניהול ספקים (קבועים וזמניים)
 •  ניהול פיקדונות
 •  תיאום בנקים (ידני) והפקת הדוחות והספרים הדרושים למס הכנסה
 • הפקת דו"חות כספיים מגוונים, כולל דו"חות לשלטונות המס כמו דו"ח מע"מ ממוכן – קובץ PCN874 ו-דו"ח ניכוי מס 856 ממוכן
 •  תמיכה בשימוש במטבעות חוץ
 •  חשבוניות דיגיטליות ירוקות
 • הגדרת תנאי אשראי ללקוחות.
 •  מונה זמן לשימוש בעבודה על תיקים. ניתן להגדיר מונה זמן אוטומטי עם כניסה לתיקים במערכת
 •  ניהול שעון שעות, רישום היעדרויות וימי מחלה.

הכירו את כלי הנהלת החשבונות

הצצה פנימה