חשבון פיקדונות עורך דין

מנהלים את הפיקדון
בראש שקט

ניהול חשבון פיקדונות על ידי עורך דין, כידוע, זה עסק עם הרבה אחריות. בשנים האחרונות, רשויות המס שמות דגש על בחינה ומעקב אחרי כספי הפיקדונות המנוהלים על ידי עורכי הדין בישראל. הדגש הזה, במסגרת זו,  והצורך הברור בניהול כספי הפיקדונות בשקיפות ובמסירות, הביאו אותנו לפתח את כלי ניהול הפיקדונות כחלק אינטגרלי מהתוכנה להנהלת חשבונות.

כלי ניהול חשבון פיקדונות מנהל את הפיקדונות במערך נפרד אם כי קשור להנהלת החשבונות. המערכת תנהל עבורכם את כספי הפיקדונות בחשבון בנק נפרד מהחשבונות בהם מתנהלים כספי המשרד.

בעודכנית פלטניום אנו גם מפרידים בין כספי פיקדון קצרי טווח לארוכי טווח, כספים לזמן קצר יוחזקו בחשבון פיקדון. כספים לטווח זמן ממושך יוחזקו בחשבונות נאמנות פרטניים.

כמו כן, המערכת מנהלת מעקב ותיעוד מסודר בכל הקשור לשם המפקיד, תאריך, סכום ההפקדה והתיק אליו מיוחס התשלום. עודכנית תפיק עבורכם דוחות מגוונים המציגים את המקורות, השימושים והיתרות של כל פיקדון ופיקדון. בנוסף, תוכלו גם להשתמש במערכת חלוקת תקבולים של עודכנית לשם ביצוע חלוקת הכסף שהתקבל בין עורך הדין והצדדים בתיק. כמו כן, קיימות עוד אפשרויות שהופכות את ניהול הפיקדונות לקל ופשוט יותר ומבטיחות לכם שקט ויעילות.

איך עודכנית תעזור?

  • היא תבצע הפרדה ברורה ומוחלטת בין המערך הכספי השוטף (לדוגמה שכ״ט, הוצאות ואגרות)  לבין מערך הפיקדונות בתוכנה. (לרבות הפקת מסמכים חשבונאים ברצפים נפרדים)
  • מנהלת חשבון פיקדון נפרד עבור כספי הפיקדון שהתקבלו
  • עוקבת באופן מסודר ועדכני אחרי ניהול הכספים בפיקדונות ובחשבונות הפיקדון 
  • מתעדת תיעוד מפורט של אופן חלוקת הכסף בין עורך הדין ,הלקוח או צדדים נוספים בתיק
  • תציג בכל רגע נתון את יתרת כל פיקדון שהתקבל למשרד
  • מפיקה מסמך משיכה וחשבונית מס קבלה עם משיכת הכספים
  • מדפיסה מכתב מסודר עם פרטי המשיכה, להחתמת המקבל
  • מציגה כרטסת פיקדונות מסודרת לתיק, ללקוח ולמערכת כולה
  • משרדים שנפח הפעילות שלהם בפיקדון גדול, יכולים לרכוש מודול שמבצע אוטומטית את חישוב חלוקת הכספים בין עורך הדין ללקוח (מודול חלוקת תקבולים)
  • מאפשרת ביצוע הגדרות חשבונות בנק גנריים שישמשו בעת ביצוע הפקדות ומשיכות פיקדון

הצצה לניהול כספי הפיקדונות