בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "ביטול הגבלות" ונעבור על אפשרויות הביטול הקיימות בפעולה.