בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "ביטול הליכים" ונעבור על אפשרויות העבודה בפעולה.