שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח

בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח" וכיצד לעדכן את פרטי החייב.