בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של הקטנת חוב, לבחור בסיבת הקטנה, ונראה כיצד סטטוס התיק הפנימי משתנה בהתאם.