מימוש עיקול צד ג'

בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "מימוש עיקול צד ג' ונעבור על האפשרויות של הפעולה וכיצד לצרף מסמכים נדרשים.