בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "השלמת מסמכים", וכיצד להוסיף לפעולה את המסמכים הנדרשים.