סגירת תיק בתקשורת

בסרטון נלמד כיצד לבצע פעולה של סגירת תיק כלים שלובים בתקשורת