בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "בקשה כללית". נעבור בקצרה על סוגי הבקשות ואלו סעיפים יש לסמן בטופס.