בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "עיקול רכב" ואלו אפשרויות קיימות בפעולה.