רישום עיקול מקרקעין

בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "רישום עיקול מקרקעין" כיצד להוסיף את פרטי הנכס באופן ידני ולצרף מסמכים נדרשים.