בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "עיכוב הליכים" ואלו אפשרויות קיימות בפעולה.