בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "הגבלות" ונעבור על סוגי ההגבלות הקיימות בפעולה.