דיווח על מסירת אזהרה מרחוק

בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "מסירת אזהרה". באלו מקרים מוסיפים את הפעולה, ואלו סעיפים יש לסמן בטופס.