בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "עיקול מתחדש". ואלו סוגי עיקולים קיימים.