בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "צו הבאה" נעבור על הסעיפים השונים בטופס וכיצד לשמור שינויים.