עדכון חשבון בא כוח זוכה

בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של "עדכון חשבון בא כוח זוכה". לתייק את המסמכים הנדרשים וכיצד להוסיף אותם לפעולה.