בסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של עיקול צד שלישי. נציג את הטופס ונסביר על הסעיפים השונים.