MetroFile

בין שתי נקודות
עובר קו מהיר אחד

מערכת MetroFile הינה מערכת לביצוע העברה מאובטחת של קבצים, בין גורמים שונים ע"ג תשתית האינטרנט. המערכת פותחה תוך שימת דגש על אבטחה, פשטות, שלמות התהליך ובקרה על השלבים השונים המרכיבים אותו.

מערכת MetroFile פותחה כמערכת להעברת קבצי מידע בין משרדי עורכי הדין אל לשכות ההוצאה לפועל והנהלת בתי המשפט. המערכת תומכת בהעברת עשרות אלפי קבצים מידי חודש בין המשתמשים השונים בה.

מערכת MetroFile משתלבת כמנגנון העברת הקבצים של מערכת עודכנית פוקוס. מערכת עודכנית פוקוס מותקנת כיום בעשרות גופים ממסדים, המבקשים לקבל עדכונים שוטפים לגבי התקדמות הטיפול המשפטי בתיקיהם.

מה מחכה לכם כאן?

מערכת MetroFile מאפשרת יצירת תהליך אוטומטי הכולל את השלבים הבאים:

  • יצירת קבצי הדיווח במחשבי עורכי הדין
  • ביצוע הצפנה של הקבצים
  • התחברות והעלאת הקבצים לאתר תקשורת מאובטח
  • הורדת הקבצים למחשב הנמען
  • פיענוח הקבצים המוצפנים
  • הפעלת תהליך הקליטה לפוקוס

 

מערכת MetroFile מספקת בקרה על ידי הודעות והתראות שוטפות הן לעורך הדין והן ללקוח פוקוס אודות:

  • הודעות על קבצים שהועלו לאתר התקשורת
  • הודעות על קבצים שנתקבלו בחברה מכל עורך דין
  • התראות על אי-ביצוע הכנת קבצי דיווח לפוקוס על ידי עורכי הדין
  • התראות על קבצים שהועלו לאתר על ידי עורכי הדין אולם טרם נקלטו על ידי החברה