ריבוי עוסקים מורשים

לנהל מספר עסקים
בתוכנה אחת

מתנהלים במקביל תחת מספר עוסקים מורשים?

חולקים משרד עם עורכי דין אחרים?

נעזרים בשירותי מזכירות ביחד עם משרדים אחרים?

התאחדתם למשרד אחד אבל עדיין מתנהלים גם עם העוסק המורשה הקודם?

מה מחכה לכם כאן?

משרדי עורכי דין רבים מתנהלים במציאות בה מספר עסקים חולקים את אותו המשרד.

המציאות הנ"ל יצרה דרישות ייחודיות שלא היו קיימות בעבר.

חלק ממשאבי המשרד, כגון מחשבים, מדפסות וחלק מהעובדים – משותפים למספר עסקים.

הפעלה של מספר תוכנות מקשה על המשתמשים המשותפים ומסרבלת את העבודה במשרד.

עבורכם – יש לנו פתרון. פתרון שיאפשר לכם לנהל את כל העסקים תחת תוכנה אחת הכוללת הנהלת חשבונות.

הפתרון שלנו
לריבוי עוסקים מורשים

בעודכנית פלטינום ניתן לנהל מספר עסקים שונים תחת אותה תוכנת גג.

הלקוחות, התיקים, היומן, המסמכים והתזכורות – משותפים ונגישים לכלל המשתמשים.

כנ"ל לגבי יתר הנתונים המנוהלים על ידי עודכנית.

הנהלת החשבונות – מופרדת לכל עסק ומתנהלת תחת רצפים מספריים שונים.

לכל עוסק מורשה אנו נגדיר את מספר העוסק המורשה, כותרות ונתונים שונים אשר יודפסו על גבי המסמכים החשבונאיים.

כל לקוח או תיק ניתן לשייך לאחד מהעסקים המנוהלים בעודכנית.

מסמכי הנהלת החשבונות יופקו על פי ההגדרות שנקבעו במערכת.

את הדוחות הכספיים המופקים מהמערכת, ניתן להפיק מעתה ברמה של עוסק מורשה יחיד אך ניתן גם להפיק אותם בהתייחס לכלל העסקים שהוגדרו במערכת.

ומה לגבי תיקים ולקוחות חסויים בטיפול עו"ד ספציפי? אפשר למדר אותם ורק העו"ד המטפל יהיה חשוף לפרטים.

מעוניינים לקבל פרטים?