Project Description

תיאור המוצר

עודכנית פוקוס היא מערכת המיועדת בעיקר לארגונים וחברות המשתמשים בשרותם של עורכי דין חיצוניים.
מערכת זו מאפשרת ניהול, צפייה ובקרה על התיקים המשפטיים, המנוהלים על ידי עורכי הדין החיצוניים, בתוכנות שונות הקיימות במשרדם. המערכת מאפשרת הצגה פרטנית של נתוני התיקים, כפי שמנוהלים על ידי משרד עורכי הדין, לרבות נתוני החייבים, קרנות החוב, פעילות בתיק ועוד. בסיס הנתונים של התוכנה הוא SQL Server של חברת Microsoft ומאפשר טיפול יעיל במיליוני רשומות.
מערכת פוקוס משרתת עשרות חברות וארגונים מאז שנת 2000.

מבין לקוחותינו נימנים:

בנקים
חברות אשראי
חברות ביטוח
עיריות ומועצות מקומיות
רשתות שיווק

יכולות המוצר

אפשרות צפייה בפעילות הנעשית בתיק, תוך חסכון שעות רבות של בירורים טלפוניים
אפשרות לעבוד מול מספר משרדי עו"ד במקביל
אפשרות איתור התיקים ע"פ כל אחד משדות המידע
הפקת מגוון דוחות ניהוליים (כולל אפשרות ייצוא לגיליון Excel להמשך ניתוחם ע"י המשתמש)
ביצוע מעקבים אחר הנעשה בתיק

חברת עודכנית פועלת עם אצבע על הדופק, בכל הנוגע להתאמת המערכת לשינויים בעולם המשפטי והנושאים הקשורים.
אנו בוחנים באופן שוטף את בקשות והצעות המשתמשים ועושים מאמץ מירבי לתת מענה הולם בגרסאות העדכון המופצות.

מודולים כלולים

1

בסיס

נתוני היסוד של התיקים המנוהלים ע"י עו"ד.
נתונים נכללים: שם ומספר התיק, סטטוס, סכום חוב משוערך, הערות, נתוני בימ"ש, פרטי חייבים, נתוני קרנות, פעולות בתיק, דיונים ועוד.
המודול כולל אפשרות להפקת דוחות מובנים וביצוע סינונים מורחבים.

2

כספים

נתוני הנהלת החשבונות, כפי שנרשמו במערכת הפיננסית של תוכנת הניהול במשרד עורכי הדין. נתונים נכללים: חשבונות עסקה ופירוט החיובים בהם, חשבוניות מס, קבלות, נתוני פקדונות.

3

ניהול תיקים

המודול מאפשר: הקמת התיקים במערכת הפוקוס, העברת קבצי תיקים חדשים לכל עו"ד חיצוני מטפל, שידור הקבצים אל עורכי הדין וקליטתם אוטומטית, לתוך תוכנות עודכנית, המותקנות אצל עורכי הדין.