Project Description

תיאור המוצר

בשנים האחרונות גבר הצורך מצד חברות, הפועלות בעולם החשבונאי, לקבל מענה ממוקד לצרכיהן בתחום ניהול המשרד.
על בסיס הפתרונות המוכרים, שמשווקת חברת עודכנית למעלה מ-20 שנה, פותחה תוכנת חשבונאית, המספקת פתרון ייעודי לחברות מסוג זה.
חשבונאית הינה תוכנה מתקדמת וחדשנית לניהול משרדי רו”ח, מנהלי חשבונות ויועצי מס.
התוכנה מספקת מענה מקיף, כולל ופשוט לכל צרכי המשרד, וחוסכת את הצורך בשימוש במספר תוכנות שונות במקביל.

יכולות המוצר

חשבונאית מבוססת על המודולים המוכרים והוותיקים של עודכנית, בתוספת יכולות מגוונות וייחודיות שפותחו במיוחד לתחום הפיננסי. התוכנה בנויה כמטריצה המאפשרת בחינה של כל נתוני המשרד בתחום הכספים מזוויות ובחיתוכים שונים – הן בחתך הלקוחות והן בחתך הפעילויות השונות כגון: חיובים, תיקים, הסכמים וכו’.
הפתרון שמספקת חשבונאית מאפשר התאמה מרבית למשתמש, ברמת התפריט האישי, הגדרת השדות, הגדרות מערכת שונות, הגדרת עיצוב הכותרות ועוד.

חשבונאית חוסכת את הצורך בשימוש בכמה מערכות שונות, ומספקת פתרון לכל צרכי המשרד, כולל התאמה לצרכי משרדי רואי חשבון, הנהלת חשבונות ומשרדים פיננסים נוספים בתחום.
השימוש בתוכנה נועד לייעל במידה ניכרת את העבודה היום יומית במשרד, כולל יכולת מעקב אחר מסמכים, שיתוף מידע בין משתמשים שונים, גיבוי מלא לכל הנתונים, אוטומציה של פעולות שוטפות, ניהול מסודר של הוצאות, חיובים ועוד.

מודולים כלולים

1

תיקים ולקוחות

ניהול כל המידע המתייחס ללקוחות:
פרטים כלליים, פרטי התקשרות, מסמכים חשובים, נספחים ועוד.

2

ניהול משרד

התראות, דוחות, דיווח שעות, רשימת תיקים ועוד.

3

יומן ומשימות

מסונכרן ל- Outlook, כולל התראות, הגדרות, הקצאה וניהול משימות.

4

מסמכים

תיעוד כל סוגי המסמכים (מכתבים, פקסים, מיילים, תמונות),
כולל יצירת מסמכי שלד / שבלונה וקביעת רמת ההרשאות למשתמשים השונים.

5

כספים

דיווח שעות העבודה חיובים, הפקת חשבונות תקופתיים, הפקת חשבוניות מס ועוד.

6

הנהלת חשבונות כפולה

פקודות יומן, תנועות, פנקסי הנה”ח, דו”ח מאזן, ייצוא לתוכנות כגון חשבשבת ופריוריטי.

7

חישובים

ביצוע תחשיבים שונים: ריביות, הצמדה למדד, הלנת שכר וכו’.