מערכת פוקוס

מודולים של תוכנת עודכנית פוקוס

בסיס

מודול מאפשר צפייה בנתוני היסוד של התיקים המנוהלים ע"י עורכי הדין: שם התיק, מס' התיק במשרד, עו"ד מטפל, סכום חוב משוערך של התיק, מס' התיק בבימ"ש או בהוצל"פ, סטאטוס, פרטי החייבים בתיק, קרנות התיק, הפעולות שבוצעו ע"י עורך הדין, נכסי החייב, הערות כרונולוגיות (נספח) בתיק ויומן בימ"ש.

ניהול תיקים

המודול מאפשר: הקמת התיקים במערכת הפוקוס, העברת קבצי תיקים חדשים לכל עו"ד חיצוני מטפל, שידור הקבצים אל עורכי הדין וקליטתם אוטומטית, לתוך תוכנות עודכנית, המותקנות אצל עורכי הדין.

כספים

המודול מאפשר צפייה בנתוני הנהלת חשבונות כפי שנרשמו במערכת הפיננסית של תוכנת הניהול במשרד עורכי הדין: חשבונות עסקה הכוללים את פירוט החיובים, חשבוניות, קבלות, פיקדונות.

מודול תקשורת לכלים שלובים

הצגת נתוני תקשורת הוצל"פ (כלים שלובים ) של התיקים המנוהלים על ידי המשרדים, כפי שהתקבלו מרשות האכיפה.

מודול מסמכים

צפייה בהעתק של המסמכים המנוהלים על ידי עורכי הדין בתיקים השונים.

מודול מסרים והודעות

המודול מאפשר העברה דו-כיוונית מהחברה אל עוה"ד וחזרה של מסרים והודעות, צפייה וקבלת הודעות חדשות בתיקים השונים.