מערכת פוקוס

עודכנית פוקוס היא מערכת המיועדת בעיקר לארגונים וחברות המשתמשים בשרותם של עורכי דין חיצונים.
המערכת מאפשרת ניהול, צפייה ובקרה של התיקים המשפטיים, המנוהלים ע"י עורכי הדין החיצוניים, בתוכנות שונות הקיימות במשרדם.
מבין לקוחותינו נמנים:
בנקים, חברות תקשורת, חברות אשראי, חברות ביטוח, עיריות ומועצות מקומיות, רשתות שיווק, תחבורה, קופות חולים ועוד

עודכנית פוקוס

יכולות המוצר

  • אפשרות צפייה בפעילות הנעשית בתיק, תוך חסכון שעות רבות של בירורים טלפוניים
  • אפשרות לעבוד מול מספר משרדי עו"ד במקביל
  • אפשרות איתור התיקים ע"פ כל אחד משדות המידע
  • הפקת מגוון דוחות ניהוליים (כולל אפשרות ייצוא לגיליון excel להמשך ניתוחם ע"י המשתמש)
  • ביצוע מעקבים אחר הנעשה בתיק

חברת עודכנית פועלת עם אצבע על הדופק , בכל הנוגע להתאמת המערכת לשינויים בעולם המשפטי והנושאים הקשורים. אנו בוחנים באופן שוטף את בקשות המשתמשים ועושים מאמץ מירבי לתת מענה הולם בגרסאות העדכון המופצות.

בסיס

מודול מאפשר צפייה בנתוני היסוד של התיקים המנוהלים ע"י עורכי הדין: שם התיק, מס' התיק במשרד, עו"ד מטפל, סכום חוב משוערך של התיק, מס' התיק בבימ"ש או בהוצל"פ, סטאטוס, פרטי החייבים בתיק, קרנות התיק, הפעולות שבוצעו ע"י עורך הדין, נכסי החייב, הערות כרונולוגיות (נספח) בתיק ויומן בימ"ש.

שני אנשים יושבים ליד מחשב

ניהול תיקים

המודול מאפשר: הקמת התיקים במערכת הפוקוס, העברת קבצי תיקים חדשים לכל עו"ד חיצוני מטפל, שידור הקבצים אל עורכי הדין וקליטתם אוטומטית, לתוך תוכנות עודכנית, המותקנות אצל עורכי הדין.

כספים

המודול מאפשר צפייה בנתוני הנהלת חשבונות כפי שנרשמו במערכת הפיננסית של תוכנת הניהול במשרד עורכי הדין: חשבונות עסקה הכוללים את פירוט החיובים, חשבוניות, קבלות, פיקדונות.

תקשורת כלים שלובים

הצגת נתוני תקשורת הוצל"פ (כלים שלובים ) של התיקים המנוהלים על ידי המשרדים, כפי שהתקבלו מרשות האכיפה.

 

מסמכים

צפייה בהעתק של המסמכים המנוהלים על ידי עורכי הדין בתיקים השונים.

מסרים והודעות

המודול מאפשר העברה דו-כיוונית מהחברה אל עוה"ד וחזרה
של מסרים והודעות, צפייה וקבלת הודעות חדשות בתיקים השונים.