ממשקי נט המשפט

הכנת בקשות והורדת מסמכים

הכנת בקשות

46
00
למשרד לחודש
  • הכנת הבקשה ממסמכי התיק
  • חלוקה לבקשה ולנספחים
  • מספור עמודים
  • פורמט PDF
  • החתמה אלקטרונית
מוצר מבוקש

קליטת מסמכים ודיונים

80
00
למשרד לחודש
  • הורדה אוטומטית של המסמכים
  • בקשות והחלטות
  • התראות על מסמכים חדשים
  • הורדת דיונים ועדכון היומן
מוצר מבוקש

פרטים לקבלת הצעת מחיר