קליטת חיובים
ממכונת צילום

חבל על כל טיפה

התקנת ממשק תוכנה לקליטת חיובים מבקר צילומים של ריקו /טלאק/יזמקו לתוך עודכנית

פירוט

באמצעות מודול קליטת חיובים ממכונות צילום בעודכנית פלטינום, ניתן לחייב את לקוחות המשרד בגין הצילומים הנעשים עבורם. הבקר המקושר אל מכונת הצילום מונה את הצילומים ומעביר את המידע לתוכנת עודכנית פלטינום. נתוני הצילומים נקלטים ישירות למערך רישום החיובים במודול הכספי והופך את פעולת הצילום למקור הכנסה למשרד.

רוצים להתעדכן
על החידושים שלנו?