ניהול תיקי תביעה
והוצאה לפועל

9 מתוך 10 תיקי גבייה
נפתחים עם עודכנית

מודול ניהול תיקי תביעה והוצאה לפועל בעודכנית פלטינום מאפשר לנהל מעקב מדויק אחר הטיפול וההתקדמות בתיק.

ניהול ותיעוד נתוני התיקים: שמות החייבים, סכומי קרנות, פרטי נכסים, רישום פעולות אשר בוצעו.

הפקת טפסים אוטומטית עם פרטי החייבים, שיערוך החובות.

אפשרות ביצוע פעולות במרוכז במספר תיקים במקביל.

תזכורות אוטומטיות לביצוע פעולות הוצל"פ נוספות.

שינוי שלבים וסטטוסים בתיקים באופן אוטומטי עם ביצוע רישום פעולות בתיק.

סינון רשימת התיקים לפי פעולות, הפקת דוחות מסכמים ועוד.

פירוט

 • ניהול פרטי נתבעים/חייבים
 • רישום וניהול פעולות בתיק
 • הפקת מאזן בוחן תנועות
 • רישום פעולות מרוכזות במספר רב של תיקים
 • הגדרת תזכורות לביצוע פעולות עפ"י סדר מוגדר
 • הפקה ושמירת טפסים (באמצעות Adobe Reader)
 • ניהול נכסים של נתבעים/חייבים
 • רישום הנחות
 • שערוך תיקים
 • שאילתות לקבלת מידע מתיקים במערכת
 • חלוקת תיקים לקבוצות עבודה וביצוע פעולות בהתאם
 • הפקת דו"חות וביצוע חיתוכים שונים על פי מידע הקיים במערכת
 • הקמת תיקים מסוגים הבאים:
  – תביעה כספית
  – תביעה שטרית
  – ביצוע שטר/שיק
  – ביצוע פס"ד
  – מימוש משכון
  – מימוש משכנתא
  – ביצוע חוב קצוב
  – ביצוע בהוצל"פ (מסלול מקוצר) ועוד

דוגמאות צילומי מסך

רוצים להתעדכן
על החידושים שלנו?