ממשקי קליטה

ייבוא נתונים מקובץ

עודכנית פלטינום כוללת מגוון רחב של ממשקי קליטה. ממשקים אלה הם רכיבי תוכנה, המאפשרים הזנה אוטומטית של נתונים מתוך קבצים המועברים על ידי הלקוח, לצורך הקמה ועדכון התיקים המנוהלים במשרד. לדוגמא, תיקים חדשים שהלקוח מעביר לטיפול של המשרד או קליטת קובץ תקבולים שהתקבלו אצל הלקוח ודווחו על ידי הלקוח בקובץ. שימוש בממשקים אלה חוסך זמן יקר של הקלדת נתונים ומונע טעויות אנוש. כיום, קיימים במערכת עשרות רבות של ממשקים פעילים, אותם ניתן לרכוש. לחילופין, ניתן להזמין פיתוח של ממשק התואם לצרכי משרדכם

פירוט

  • קליטת קובץ נספח
  • קליטת קובץ תנועות לקוח
  • קליטת קובץ נכסים
  • פעולות וחיובים – קליטת נתונים מתוך גיליון אקסל
  • הגדלת קרנות בתיקים – קליטת נתונים מתוך גיליון אקסל

רוצים להתעדכן
על החידושים שלנו?