הכנת בקשות לנט המשפט

הכנת בקשות
בכפתור אחד

המודול מאפשר להכין בקלות ובפשטות בקשות לבית המשפט מתוך מסמכי התיק.

המערכת מייתרת את הצורך בהדפסה, מיון, עריכה, מספור, סריקה וחתימה.

בקשות מופקות בהתאם לתקנות בית המשפט בפורמט PDF או SGN

באופן אוטומטי עם תוכן עניינים, דף מקדים לנספחים וחתימה דיגיטלית.

סרטון הדרכה

דוגמאות צילומי מסך

רוצים להתעדכן
על החידושים שלנו?