תיק ללא נייר

וגם ללא משקל...

ייצוא של כל נתוני התיק לקובץ pdf אחד.

בין הנתונים הניתנים לייצוא מתיק הלקוח:

  • מסמכים
  • משימות
  • נספחים
  • פגישות
  • חשבוניות
  • קבלות

דוגמאות צילומי מסך

רוצים להתעדכן
על החידושים שלנו?