מודול חלוקת תקבולים

חסכון של עשרות
שעות עבודה בחודש

מודול חלוקת תקבולים הינו כלי עזר חיוני לביצוע חישובים של חלוקת הכספים, המתקבלים מחייבים בתיקי הגביה, עפ"י הסכמים בין המשרד ללקוחותיו. המודול מאפשר הגדרת הסכמי חלוקת כספים בין המשרד ללקוחות. תשלומים המתקבלים ע"י חייבי המשרד, מוזרמים למערכת חלוקת תקבולים. עם ההזרמה, מתבצע תהליך של בדיקת הסכמי חלוקת הכספים מול הלקוח, תוך התחשבות בתקבולים קודמים שהוזרמו בתיק זה וכן במצב התיק נכון להיום. המודול מחלק את התקבול בין הסעיפים השונים של: קרן, שכ"ט, אגרות, הוצאות וריביות, ומאפשר הפקת גיליונות דיווח, המתארים את אופן החלוקה ואת הסכומים המועברים ללקוח. מודול חלוקת תקבולים ממשיך בפעולת החלוקה עד לכיסוי המלא של החוב בתיק. המודול מאפשר ביצוע העברת הכספים ללקוח ומרכז סכומים, אותם יש למשוך מתוך קבלות הפקדון לטובת המשרד או הלקוח. המודול מתחשב בהנחות שניתנו לחייבים ובתקבולים שנתקבלו במשרדי הזוכה. המודול כולל עשרות סוגי הסכמי חלוקה שונים מול הלקוחות. מודול חלוקת תקבולים הותקן כבר בעשרות משרדים, המדווחים על חסכון משמעותי בשעות עבודה המושקעות מדי חודש בביצוע פעולת החלוקה.

פירוט

  • ביצוע חלוקה אוטומטית של תקבולים בתיקי גביה, בין סעיפי התיק (קרנות, שכ"ט, הוצאות, אגרות וריבית)
  • ניהול הסדרי חלוקה שהוגדרו מראש על פי הסכמים
  • יצירת קובץ דיווח על חלוקת הכספים בתיקים
  • במידה והסכמי החלוקה החלים על משרדכם אינם קיימים, ניתן להזמין פיתוח מיוחד.

דוגמאות צילומי מסך

רוצים להתעדכן
על החידושים שלנו?