שמירת סינונים אחרונים

עודכנית מספקת מידע רב ומגוון על פי הנושאים השונים בהם היא מטפלת.

המידע מוצג ברשימות המציגות מספר רשומות ומסכים המציגים נתונים של רשומה אחת נבחרת.

את הרשימות השונות ניתן לסנן על פי השדות המופיעים ברשימה. כל שדה ניתן לסינון על פי הערכים השונים האפשריים בו.

לאחר שביצענו את הסינון והצגנו את הרשימה, המערכת תשמור אוטומטית את הסינון ותציג אותו ביחד עם הסינונים האחרונים שביצעתי, מה שייאפשר לנו לחזור בקלות אל הרשימות האחרונות שעשינו בהן שימוש.

בחלק גדול מהמקרים אנחנו רוצים לחזור לאותם סינונים שביצענו, בשינוי קטן… כמו תאריך חשבוניות, סטטוס של תיקים וכו'.

לחיצה על כפתור [בחר תצוגה] בסרגל הכלים או בחלון הסינון תציג את הרשימה של הסינונים האחרונים.