fbView

תיוק צרופות ופריטי דואר

מסך תיוק הודעת מייל

למשרדים העובדים עם תוכנת Microsoft Outlook

הוספנו את הכפתורים [תייק צרופות] ו- [תייק פריט]

בחירה של [תייק צרופות] – תבצע תיוק של הקבצים המצורפים למייל

בחירה של [תייק פריט] – תבצע תיוק של הודעת הדואר עצמה כולל קבצים מצורפים

Call Now Button דילוג לתוכן