חשבון נאמנות עורך דין

נאמנים לך

עודכנית היא בית אחד ידידותי, נוח וזמין שמרכז את כל הנתונים שלכם. גם את תיקי הנאמנות תוכלו לנהל דרך מערכת עודכנית פלטינום!

בעודכנית אנו מפרידים בין חשבונות נאמנות, המיועדים לכספים המוחזקים לתקופות זמן ארוכות, לבין פיקדונות לטווחי זמן קצרים.

באמצעות עודכנית פלטינום תנהלו מעקב אחרי תנועות חשבון הנאמנות, תפיקו קבלות בנאמנות, תרשמו משיכות מהחשבון ותהיו מעודכנים ביתרת החשבון בכל רגע נתון.
כדי לשמור על ניהול פיננסי על פי הנדרש, הרישומים הכספיים של תיקי הנאמנות מתבצעים בהפרדה מלאה מתוכנת הנהלת החשבונות.

המערכת מאפשרת לבצע תיעוד מלא של הפקדות, משיכות, ריביות והוצאות ניהולהחשבון. 

בכל רגע ניתן לשלוף דוח מפורט של תנועות החשבון ולהעבירו כדיווח ללקוח.

מה מחכה לכם במודול חשבון נאמנות עורך דין?

  • הקמת תיקי נאמנות הכוללים גם את המאפיינים הייחודיים
  • רישום חשבונות בנק מסוג נאמנות
  • הגדרת פרטי נאמן בכל תיק
  • ניהול תנועות כספיות בכל תיק
  • הפקת קבלות נאמנות ורישום משיכות תוך הפרדה מלאה ממערכת הניהול הפיננסי של המשרד
  • מעקב אחר פעילות ויתרת חשבון הנאמנות

הצצה לפנים המערכת