בקר חיובים
ממכונת צילום

חייכו, מצלמים!

עודכנית מתחברת לבקר הצילומים של חברת ריקו / טלאק/ יזמקו. כך, הבקר מונה את הצילומים המתבצעים עבור הלקוח במכונת הצילום ומעביר את הנתונים ישירות למערכת עודכנית. ללא צורך ברישום ידני.

המערכת יודעת לקשר את הנתונים ללקוח המתאים ולהזין אותם למערך רישום החיובים. מהנסיון שלנו, התוכנה עוזרת כך למשרדים להפוך הוצאה להכנסה. הממשק נמצא בשימוש על ידי עשרות משרדים.