כספים

הנהלת חשבונות לקוחות

המחלקה מטפלת בהתנהלות הכספית מול לקוחות החברה:

  • גבייה שוטפת
  • בירורים חשבונאיים
  • עדכון אמצעי תשלום
  • חידוש חוזי שירות
  • טעינת דואר היברידי / sms 
  • שליחת מסמכים חשבונאיים

שאלות נפוצות

לעדכון אמצעי תשלום

לעדכון פרטי כרטיס אשראי לשלוח בקשה למייל  acc@od.co.il

לטופס פתיחת הרשאה לחיוב חשבון בנק לחץ כאן

הוספה/עדכון כתובת דואר אלקטרוני לקבלת חשבוניות מס

יש לשלוח בקשה למייל acc@od.co.il בציון כתובת דואל ,שם המשרד ואיש הקשר.
* יש אפשרות לשלוח חשבונית דיגטלית ליותר מכתובת אחת.

הגדלת יתרה כספית לדואר ההיברידי

להגדרה של הגדלה אוטומטית ללא צורך במעקב על ידי הלקוח, מלא את הטופס הרצ"ב (לחץ כאן)

להגדלה חד פעמית יש לשלוח בקשה למייל  acc@od.co.il  ולציין את שם המשרד, טלפון ואיש הקשר.

טעינת/רכישה חבילה sms חדשה

להגדרה של הגדלה אוטומטית ללא צורך במעקב על ידי הלקוח, מלא את הטופס הרצ"ב (לחץ כאן)

להגדלה חד פעמית יש לשלוח בקשה למייל  acc@od.co.il  ולציין את שם המשרד, טלפון ואיש הקשר.

בקשה לקבלת עתק דיגיטלי של החשבונית / פירוט מצב כספי ( כרטסת )

יש לשלוח בקשה למייל  acc@od.co.il  ולציין את שם המשרד, טלפון ואיש הקשר, פרטי החשבונית המבוקשת.

פניות למחלקת כספים

רוצים להתעדכן
על החידושים שלנו?